CO JE IPP?

Pravidelné roční šetření o mzdových a pracovních podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách.

CZE - ENG

Vítá Vás šetření „Informace o pracovních podmínkách"

temppic1 (23K)

Šetření „Informace o pracovních podmínkách“ (IPP) každoročně sleduje pracovní a mzdové podmínky u zaměstnavatelů v České republice na základě analýzy kolektivních smluv. Šetření se v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí pravidelně provádí od roku 1993. Jeho účelem je mapovat a analyzovat obsah kolektivního vyjednávání v České republice. Cílem šetření je poskytovat státu a dalším institucím (ČNB, VÚPSV apod.) přehled o trendech kolektivního vyjednávání a smluvním partnerům odpovídající informace pro další vyjednávání na podnikové úrovni nebo při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Šetření se zaměřuje na ujednání sociálních partnerů v oblasti:

V roce 2023 byly v rámci šetření analyzovány vybrané údaje o mzdových a pracovních podmínkách z 1 782 podnikových kolektivních smluv z 28 odborových svazů (OS), které zastupovaly přibližně 828 tis. zaměstnanců. Dále bylo v roce 2023 analyzováno a vyhodnoceno 21 kolektivních smluv vyššího stupně, či jejich dodatků.

Řízení a koordinace IPP

K průběhu šetření a k výstupům se vyjadřuje komise, složená ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Českého statistického úřadu, Ministerstva financí, České národní banky, 

temppic2 (20K)

Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CERGE EI, VŠE v Praze a dalších institucí. Zpracovatelem IPP je společnost TREXIMA, spol. s r.o.

publikace-ipp-ke-stazeni